Florbalový klub Florko Košice

Darujte 2% z daní

Stanovisko klubu k pripravovaným zmenám v novej sezóne 2020/2021

Dátum: 30.5.2020

Na základe pripravovaných legislatívnych zmien, predpisov a obsadzovaní nových funkcií (voľba koordinátorov regiónov, kde by malo byť jediné kritérium - plná podpora zástupcov regiónov), si ako klub s dlhoročnou históriou a množstvom vykonanej práce pre slovenský florbal dovoľujeme poukázať na nefungujúcu a nedostatočnú komunikáciu a spôsob, akým sa pripravujú zmeny, ktoré majú slovenský florbal niekam posunúť. Uvedomme si, že slovenský florbal netvoria jednotlivci, ale kluby, vďaka práci ktorých je florbal stále žiadanejším a populárnejším. Je veľkou chybou, keď sa pri zmenách a nových smerovaniach neberú do úvahy alebo nedostanú možnosť sa k veci vyjadriť tí, ktorí pre florbal na Slovensku skutočne niečo urobili a na jeho napredovaní sa aj svojou prácou v kluboch vo výraznej miere podpísali. Nie všetky myšlienky a rozhodnutia musia byť správne a rovnako možnosť ich implementácie do florbalovej praxe a práve preto je vzájomná komunikácia opodstatnená. Pandémia nás síce trošku pribrzdila, ale rovnako otvorila nové možnosti, preto nespomaľujme a nebrzdime dobre rozbehnutý florbalový vlak, prijatými rozhodnutiami bez možnosti vyjadrenia tých, ktorí vlak postavili a rozbehli.

 
 

Za podporu ďakujeme...

Kategórie
Odkazy
Kontakt

Florbalový klub FLORKO Košice
Adresa: Užhorodská 39, 040 11 Košice
IČO: 35565781
DIČ: 2022056608
IBAN: SK77 7500 0000 0040 0271 0450