Florbalový klub Florko Košice

Darujte 2% z daní

Ďalší regionálny zraz dorastu sa uskutočnil v Michalovciach aj s našou bohatou účasťou

Autor: Pavol Popovec

REGIONÁLNY ZRAZ - DORASTENCI


 

V prebiehajúcej sezóne pokračoval aj cyklus regionálneho výberu v kategórii Dorastenci (2006-2007), ktorý tentokrát absolvoval sústredenie na východe republiky v Michalovciach (28.10.-30.10.).

 

Výber príslušnej kategórie je rozdelený z hľadiska regiónov na dve tréningové skupiny: Východ-Stred a Západ-Bratislava. Východ-Stred a Západ-Bratislava. 

 

Hráči (40 hráčov a 6 brankárov) boli nominovaní na základe viacerých kritérií (predchádzajúci zraz, odporúčania trénerov, skauting, aktuálna športová forma, zdravotný stav a pod.), ktoré mali potvrdiť počas absolvovania 2x TJ zameraných predovšetkým na herné cvičenia (1:1, 2:1, 3:2) a 2x modelované tréningové zápasy medzi oboma výbermi.

 

 “S kolegami sme sa zhodli, že realizačným tímom nastavené pravidlá a tréningové štandardy si začínajú hráči postupne osvojovať a potenciál je evidentný aj s ohľadom na zapracovanie niektorých hráčov do výberu Juniorov U19. Rovnako aj zápasová konfrontácia bola na vyššej úrovni ako na prvom zraze a hráči si začínajú uvedomovať, že musia každú ponúknutú príležitosť využiť na maximum, aby sa dostali do nominácie aj na najbližší zraz (03.-05.02.2023). Priebežne budeme hráčov monitorovať a veríme, že sa posunú opäť o ďalší schod výkonnosti smerom nahor. Držíme všetkým palce, aby na sebe naďalej tvrdo a svedomito pracovali.” zhodnotil sústredenie tréner Patrik Pele Pelegrin

 


 

FK Florko Košice - Slovenský zväz florbalu

 
 

Dotácia od mesta Košice pre rok 2023

 

Ďakujeme mestu Košice za poskytnutie dotácie pre náš klub za rok 2023 vo výške 7241 eur. 

Kategórie
Odkazy
Kontakt

Florbalový klub FLORKO Košice
Adresa: Užhorodská 39, 040 11 Košice
IČO: 35565781
DIČ: 2022056608
IBAN: SK77 7500 0000 0040 0271 0450