Florbalový klub Florko Košice

Darujte 2% z daní

Tréningy mužov a mládeže FK FLORKO KOŠICE pre sezónu 2018/19

Kategória:         Mladšia prípravka 2010/2011/2012

Tréner:                Ing. L.Vrábel/E.Koval/M.Katlovský

Deň, čas a miesto tréningu:     

Tréner:                Ing. L.Vrábel/E.Koval

Streda:                17.00 – 18.30 hod. ZŠ Užhorodská

Piatok:                 17.00 – 18.30 hod. ZŠ Užhorodská

………………………………………………………………………………………………………

Kategória:          Staršia prípravka 2008/2009/2010

Tréner:         Bc. Martin Katlovský/E.Koval

Deň, čas a miesto tréningu:       

Pondelok:           18.30 – 20.00 hod. SOŠ Železničné (Palackého č.14)

Utorok:                17.00 – 18.00 hod. ZŠ Trebišovská(bazén) - od 15.9.

Štvrtok:               16.00 – 17.00 hod. Cassovar(gymnastika)

Piatok:                 17.00 – 18.30 hod. SOŠ Železničné (Palackého č.14)

……………………………………………………………………………………………………………

Kategória:          Mladší žiaci 2006/2007/2008

Tréner:                Mgr. Patrik Pelegrín / Mgr.Martin Kopejtko/E.Koval

Deň, čas a miesto tréningu:       

Utorok:      17.00 – 18.30 hod. SOŠ Železničné (Palackého č.14)

Streda:      17.00 – 18.30 hod. SOŠ Železničné (Palackého č.14)

Štvrtok:     15.00 – 16.00 hod. Cassovar(gymnastika)

Piatok:       18.30 – 20.00 hod. SOŠ Železničné (Palackého č.14)

………………………………………………………………………………………………………..

Kategória:         Starší žiaci + Dorast  2002/2003/2004/2005/2006

Tréner:                Mgr.Pavol Blaško

Deň, čas a miesto tréningu:

Pondelok:           17.00 – 18.30 hod.     SOŠ Železničné (Palackého č.14)

Streda:                18.30 – 20.00 hod.     SOŠ Železničné (Palackého č.14)

Štvrtok:               17.00 – 18.30 hod.     SOŠ Železničné (Palackého č.14)

………………………………………………………………………………………………………..

Kategória:         Juniori + Muži

Tréner:                Ing. Jan Holovka

Deň, čas a miesto tréningu:       

Utorok:      18.30 – 20.00 hod.     MHK Alejová

Štvrtok:     18.30 – 20.00 hod.     MHK Alejová

Piatok:       19.00 – 20.30 hod.     MHK Alejová

………………………………………………………………………………………………………..

Upozornenie!
Povinnosť hráčov byť na tréningu 15 minút pred jeho začatím. Prosím o zabezpečenie pitného režimu v dostatočnom množstve.
V prípade, že výkonnosť hráča bude nedostatočná, resp. nadpriemerná v danej kategórii, bude hráč preradený trénerom do výkonnostne prislúchajúcej kategórii.

Mgr. Pavol Blaško
predseda FK FLORKO KOŠICE 

 
 

Za podporu ďakujeme...

Kategórie
Odkazy
Kontakt

Florbalový klub FLORKO Košice
Adresa: Užhorodská 39, 040 11 Košice
IČO: 35565781
DIČ: 2022056608
IBAN: SK77 7500 0000 0040 0271 0450