Florbalový klub Florko Košice

Darujte 2% z daní

Tréningy mužov a mládeže FK FLORKO KOŠICE pre sezónu 2017/18

Mladšia prípravka (rok narodenia 2009, 2010, 2011)
Utorok: 16:00 – 17:30  telocvičňa ZŠ Užhorodská 39 (sídl. Železníky)
Piatok:  16:00 – 17:30  telocvičňa ZŠ Užhorodská 39 (sídl. Železníky)
Tréneri:  Bc. Martin Katlovský, Bc. Mojmír Kešelák, Bc. Lukáš Vrábeľ

Staršia prípravka (rok narodenia 2007, 2008, 2009)
Pondelok: 15:30 – 17:00   telocvičňa ZŠ Užhorodská 39 (sídl. Železníky)
Utorok:    17:00 – 18:00  ZŠ Trebišovská (bazén) - od októbra
Štvrtok:   14:30 – 16:00  telocvičňa UPJŠ T5, Medická 2
Tréner: Mgr. Martin Kopejtko, Bc. Martin Katlovský

Mladší žiaci (rok narodenia 2005, 2006, 2007)
Utorok:    17:00 – 18:00  ZŠ Trebišovská (bazén) - od októbra
Streda :    15:00 - 16:30  telocvičňa UPJŠ T5, Medická 2 
Štvrtok:   15:00 - 16:00  Cassovar - 1-2x v mesiaci 
Piatok:     15:00 – 16:30  telocvičňa UPJŠ T5, Medická 2
Tréner: Mgr. Martin Kopejtko

Starší žiaci, Dorastenci (rok narodenia 2001, 2002, 2003, 2004)
Pondelok:   17:00 – 18:30   MULTIHALA (Hádzanárska hala), Alejová 2
Utorok:       17:00 – 18:30   telocvičňa UPJŠ T5, Medická 2
Štvrtok :      15:00 - 16:30  MULTIHALA (Hádzanárska hala), Alejová 2
Tréneri: Mgr. Pavol Blaško, Jakub Blaško, Dominik Vrábeľ

Muži, Juniori (rok narodenia 1998, 1999, 2000, 2001 a starší)
Utorok:     20:00 – 21:30  MULTIHALA (Hádzanárska hala), Alejová 2
Štvrtok:      20:00 -  21:30  MULTIHALA (Hádzanárska hala), Alejová 2
Piatok:      20:00 – 21:30  MULTIHALA (Hádzanárska hala), Alejová 2
Tréneri: Ing. Jan Holovka, Mgr. Pavol Blaško 

Upozornenie!
Povinnosť hráčov byť na tréningu 15 minút pred jeho začatím. Prosím o zabezpečenie pitného režimu v dostatočnom množstve.
V prípade, že výkonnosť hráča bude nedostatočná, resp. nadpriemerná v danej kategórii, bude hráč preradený trénerom do výkonnostne prislúchajúcej kategórii.

Mgr. Pavol Blaško
predseda FK FLORKO KOŠICE 

 
 

Za podporu ďakujeme...

Kategórie
Odkazy
Kontakt

Florbalový klub FLORKO Košice
Adresa: Užhorodská 39, 040 11 Košice
IČO: 35565781
DIČ: 2022056608
IBAN: SK77 7500 0000 0040 0271 0450