Florbalový klub Florko Košice

Darujte 2% z daní

Veľká florbalová rodina FK Florko slávnostne bilancovala uplynulú sezónu 2017/2018

Dátum: 29.8.2018

Bez mála 200 florkáčov sa zišlo v utorok, 28.8.2018 v podvečer, v Športovo-zábavnom areáli na Alejovej ulici v Košiciach, aby si v klubovej akcii FK FLORKO – deťom pripomenuli najkrajšie momenty z uplynulej florbalovej sezóny. Zábava,odmeňovanie a na záver aj krátky foto-film vo večernom amfiteátri dali definitívnu bodku za predchádzajúcou sezónou. Som nesmierne šťastný, že naše klubové motto SPOLU TVORÍME JEDEN TÍM sa dnes do bodky naplnilo v podobe masovej účasti rodičov, detí, hráčov a ich súrodencov. Všetci tak prispeli k zdarnému priebehu akcie a vytvoreniu optimálnej klímy pred začiatkom novej florbalovej sezóny, na ktorú sa už všetci tešíme.

Veľká vďaka všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a realizácii ďalšej určite pamätateľnej akcii nášho klubu. Fotografie nižšie, ktoré ste si mohli pozrieť už od dnešného rána, vám priniesol Jakub Frankovič.

Mgr. Martin Kopejtko, podpredseda klubu FK Florko Košice.

 
 

Dotácia od mesta Košice pre rok 2023

 

Ďakujeme mestu Košice za poskytnutie dotácie pre náš klub za rok 2023 vo výške 7241 eur. 

Kategórie
Odkazy
Kontakt

Florbalový klub FLORKO Košice
Adresa: Užhorodská 39, 040 11 Košice
IČO: 35565781
DIČ: 2022056608
IBAN: SK77 7500 0000 0040 0271 0450